تصاویر: رونمايي از توپ هويتزر 155ميلي‌متري
tabnak
06-Mar-2011 (one comment)

توپ هويتزر 155ميلي‌متري خودكششي چرخدار با حضور احمد وحيدي وزير دفاع، رونمايي شد.

>>>
comrade

تصاویر:

comrade


A cut-and-pasted comment 

اینها میشه نون و آب؟؟
بیکاری؟
مبارزه با اعتیاد؟
یا شعار؟؟؟؟؟


Share/Save/Bookmark