چهار مامور محیط بان در کردستان کشته شدند
BBC
06-Mar-2011 (one comment)


خیرالله مرادی، مدیر کل محیط زیست استان کردستان با تایید کشته شدن چهار محیط‌بان در روز جمعه ۱۳ اسفند (۵ مارس) گفت: "این محیط بانان در مناطق آزاد و در زیستگاههایی غیر حفاظت شده کشته شد."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مرادی گفته است: "اين افراد از صبح جمعه در ماموريت اداری بودند که پس از ساعت ها بی خبری از وضعيت آنها، پيکر خونين آنها در نزديکی روستای دوشان در نزدیکی سنندج پيدا شده است."

به گفته مدیر کل محیط زیست استان کردستان، این چهار محیط بان، محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی نام داشتند که توسط افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته اند.

>>>
Anonymous Observer

Mahmoud Ahmadinejad Shot to Death in Iran!!!

by Anonymous Observer on

What was he doing acting as a park ranger in Kordestan anyway??!!!!  Incidentally, the next guy's name is "Moamar."  How ironic.

PS- this is not meant to make light of the death of the park rangers who perform a very important functions in our homeland.  May they rest in peace.   Share/Save/Bookmark