زیر رگبار اخبار اشغال لیبی در برنامه امریکاست
aayande / ترجمه نافعی
06-Mar-2011

در چهره های جوانان در بنغازی  ـ چه زن و چه مرد، چه با حجاب  و چه بی حجاب ـ بدون تردید، خشمی تمام دیده می شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark