سام محمودی سرایی، خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شد
بی بی سی
06-Mar-2011

بستگان سام محمودی سرایی، دبیر سرویس کتاب روزنامه شرق می گویند که او روز سه شنبه ۱۰ اسفند (اول مارس) پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شده است.

یکی از بستگان آقای محمودی سرایی به بی‌بی سی فارسی گفت: "آقای محمودی روز سه شنبه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، دادگاه داشت. بعد از ساعت 12 و نیم دیگر موبایلش جواب نمی داد و بعدا در تماسی کوتاه خبر داد که بازداشت شده است."

به گفته این فرد مطلع، اطلاعی از دلیل بازداشت یا محل نگهداری آقای محمودی سرایی وجود ندارد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark