اعلام زمان نماز از طریق SMS به مسلمانان روسیه
shia-online.ir
04-Mar-2011

قصد دارند با همکاری مسلمانان دیگر مناطق کشور روسیه، در آینده ای نزدیک این طرح را فراگیر کنند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark