دلشوره حاميان خارجي و داخلي فتنه از قطع تماس موسوي و كروبي با بيگانگان
kayhannews.ir
04-Mar-2011

يوسف صانعي نيز، قطع ارتباط موسوي و كروبي با بيگانگان را نشانه «درماندگي و ضعف سياسي عاملان و آمران آن»! توصيف كرد!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark