گزارش مستقیم از شب بازداشت شیخ مهدی کروبی
peiknet / محمد تقی کروبی
03-Mar-2011

برای آن دسته از نسل انقلاب و جنگ شرم آور است که در قبال این
ظلم ها به خانواده های معزز شهدا سکوت اختیار کرده و برای بهره
جستن از متاع ناچیز حکومتی همچون کبک سر به زیر برف کرده اند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark