سرقت در موزه رفسنجان/ پنج شی تقلبی موزه ناپدید شد!
خبرگزاری مهر
02-Mar-2011

کرمان - خبرگزاری مهر: پنج شی تاریخی حوزه هلیل رود متعلق به پیش از میلاد مسیح در حالی از موزه مردم شناسی رفسنجان بدلیل نقص در سیستم حفاظتی موزه ربوده شد که مسئولان میراث فرهنگی اشیاء سرقت شده را تقلبی دانستند.

هر چند که تاکنون مسئولان میراث فرهنگی اعلام نظر رسمی در خصوص این سرقت نکرده اند اما در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا یکی از موزه های اصلی یک شهر از سیستم حفاظتی مطلوبی برخوردار نیست بطوریکه حتی زمان سرقت نیز مشخص نشده است و از سوی دیگر اگر این اشیاء بدلی هستند چرا در موزه نگهداری می شدند و چرا سارقان از میان دهها شیء تاریخی که در این موزه نگهداری می شود تنها پنج شی عتیقه بدلی را سرقت کرده اند.

سوال دیگر آنکه موزه ای که به دلیل ماهیتش در آن اشیاء تاریخی نگهداری می شود و سیستم حفاظتی آن نیز دچار نقص است آیا دارای نگهبان بوده و اگر این موزه از سوی نگهبان حفاظت می شده چرا سارقان به سادگی توانسته اند تعدادی از اشی... >>>

recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark