طائب: مشکل هاشمی این است که نمی فهمد
rahva.ir
25-Feb-2011

به قول هاشمی رفسنجانی اگر نهضت سبز موفق می‌شد دیکتاتوری بی‌سابقه‌تری از استبداد 50 ساله در ایران حاکم می‌شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark