استبداد و کشتار در ایران واجب است، در منطقه محکوم
peiknet
24-Feb-2011

از قدیم گفته اند: گر اگر طبیب بودی- سر خود داو نمودی!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark