پیام های رو به افزایش مراجع قم به علی خامنه ای
peiknet
24-Feb-2011

اگر منافقین در صدر انقلاب هم همین ویژگی را داشتند انصاف نیست آن ها را منافق بخوانیم 

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark