توقف فعالیتهای نفتی ایران در لیبی/خروج کارکنان شرکت نفت تا 48 ساعت آینده
خبرنگار مهر
22-Feb-2011

با افزایش فشارهای سیاسی در لیبی تمامی فعالیتهای نفتی شرکت ملی حفاری ایران در این کشور آفریقایی متوقف شده است و کارکنان این مجموعه تا 48 ساعت آینده از این کشور خارج خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با خروج شرکتهای چند ملیتی همچون توتال فرانسه، استات اویل هیدروی نروژ و انی ایتالیا از کشور نفت خیز لیبی، کارکنان شرکت ملی حفاری ایران هم از این کشور بحران زده شمال آفریقا در حال خروج هستند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark