تصاویر دلخراش متلاشی کردن جمجمه معترضان بحرین
shia-online.ir
20-Feb-2011

بخاطر انتشار چنین تصاویری از کاربران عذرخواهی می کنیم

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark