انقلاب مردم مصر حرکتی مردمی و قطعاً اسلامی است که باید تقویت شود
خبرگزاری مهر
20-Feb-2011

حضرت آیت الله خامنه ای حضور میلیونی مردم در صحنه را در شرایط فعلی، در دنیای اسلام بی نظیر خواندند و خاطرنشان کردند: پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز مرهون حضور میلیونی مردم بود و این حضور میلیونی جز با ایمان دینی امکان پذیر نیست.

ایشان حضور مردم در صحنه تا رسیدن به نتیجه نهایی و همچنین حفظ نتیجه را دو عامل مهم دیگر در کنار حضور میلیونی برشمردند و افزودند: دشمنان تلاش می کنند تا حرکت مردمی در مصر، تونس و دیگر نقاط دنیای اسلام را غیر اسلامی جلوه دهند در حالیکه این حرکت مردمی، قطعاً اسلامی است و باید تقویت شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark