بال‌هاي توپولف بالاخره چيده شد
خبرگزاري فارس
20-Feb-2011

پس از اتمام حجت سازمان هواپيمايي كشوري با توپولف‌داران براي زمين‌گيري توپولف‌هاي موجود در ناوگان هوايي كشور، بالأخره روز موعود( اول اسفند 1389) فرا رسيد و از امروز آسمان ايران كابوس پرواز‌ توپولف‌هاي بي‌رحم را در رؤياهاي خود نخواهد ديد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark