سخنان تعجب‌آور رفسنجانی؛ از آلترناتیو نظام تا حذف ولایت‌فقیه!
rajanews
19-Feb-2011

اظهارنظر درباره آلترناتیو نظام و همچنین سخن گفتن از جمهوری اسلامی بدون
ولایت‌فقیه، آن هم از سوی کسی که نقش مهمی در انقلاب اسلامی داشته است و
خود در ابتدای انقلاب در مقابل جریانات انحرافی فتنه‌گون نظیر منافقین صف
آرایی کرده، موضوعی سوال برانگیز و نیازمند توضیح ضروری است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark