هاشمی حاضر نشد "آشوب اسرائیلی" 25 بهمن را محکوم کند
rajanews.
18-Feb-2011

قانون اگر از محور جامعه خارج شود، باعث خودسری است و مردم شریف ما هم درک می‌کنند که الان زمانی نیست که طرد و دعوا صورت بگیرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark