دیلی تلگراف: قول سپاه برای خودداری از تیراندازی به مردم
BBC Farsi/Daily Telegraph
18-Feb-2011

به نوشته یک روزنامه بریتانیایی گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران خواستار منع تیراندازی به سوی مردم شده اند.

روزنامه دیلی تلگراف، چاپ لندن، در گزارشی با عنوان "سپاه پاسداران ایران به خودداری از تیراندازی متعهد می شود" نوشته است که شماری از افسران ارشد سپاه پاسداران ایران در نامه ای به فرمانده کل این سپاه از او خواسته اند تضمین دهد به آنان دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف داده نخواهد شد.

نویسنده گزارش دیلی تلگراف، با اظهار اینکه نسخه ای از این نامه را مشاهده کرده است، می افزاید که افسران امضاکننده این نامه تاکید کرده اند که کاربرد خشونت علیه مردم با احکام تشیع مغایرت دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که این گروه از افسران سپاه پاسداران نامه خود را خطاب به سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، نوشته و از او خواسته اند که به واحدهای سپاه پاسداران و همچنین نیروهای بسیج دستور دهد از ت... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark