سفرهای رهبر انقلاب به قم ادامه دارد
tabnak
14-Feb-2011

بنایی همچنین پیش‌بینی کرد سفرهای رهبر انقلاب به شهر قم برای بازدید از مراجع و علما تداوم داشته باشد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark