گل درتهران:دولت‌هاى منطقه بايدبه خواسته‌هاى ملت‌هايشان توجه کنند
بی بی سی
14-Feb-2011
عبدالله گل رئيس جمهورى تركيه كه براى ديدارى ۴ روزه وارد ايران شده است در واكنش به تحولات سياسى در منطقه خاورميانه گفته است: دولت‌هاى منطقه بايد ارزيابى دقيقى از درون كشور خود داشته باشند و خواسته‌هاى ملت‌هايشان را مورد توجه قرار دهند.
>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark