فریاد مرگ بر دیکتاور شامگاه 24 بهمن 89 شمال تهران
youtube
13-Feb-2011 (one comment)

فریاد مرگ بر دیکتاور شامگاه 24 بهمن 89 شمال تهران

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

والله ما که یک قطب نمای اینترنتی نداریم

Roozbeh_Gilani


که به ما بگه این شمال، جنوب، شرق، یا غرب تهران. ولی‌ حرف شما رو باور می‌کنیم. شما که دروغ گو نیستید. هستید؟  لطفا اگه می‌شه یک ویدئو دیگه بگذارید اون روزی که جنوب شهری‌ها شورش کردن (بدون ساندیس ها!) برای بمب اتمی‌ "دکتر"، یا قبل از سال ۱۹۶۷!!