کمدی در شرایط ناعادلانه تنها راه انتقاد است
iscanews.ir
12-Feb-2011

در این شرایط که ما نمی‌‌توانیم درباره انتقاد از هولوکاست حرفی بزنیم. کمدی وسیله‌ای بسیارموثر برای بیان این گونه حرفهاست.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark