اوباش سالاری در سلطنتِ باز تولید شده
peiknet
09-Feb-2011

دریغا که آنچه بر سر نتایج انتخابات آمد و آنچه در پی شبه
کودتای اقتدارگرایان رخ داد، حق اساسی تعیین سرنوشت ملت به دست
خویش را خدشه دار کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark