تصاویری تازه از سرکوب فرعونی
tabnak
09-Feb-2011

مردم مصر در این روزها راهی بی بازگشت را آغاز کرده‌اند که حتی با سخت ترین انواع سرکوب نیز نمی‌توان مانعی در برابر آن ایجاد کرد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark