خطبه های خامنه ای عصای مبارک و نتانیاهو شد
peiknet
07-Feb-2011

شتاب خبرگزاری فارس و سایت تابناک و
بقیه سایت ها و خبرگزاری های حکومتی برای دفاع از سخنان مقام
معظم فرزانه، خود حکایت دیگری را هم به همراه دارد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark