جایگاه واقعی آقای خامنه ای در میان مردم کشورهای عرب
peiknet
07-Feb-2011 (one comment)

به طور کل،نه جمهوری اسلامی در بین اعراب وجهه ای دارد، و نه آقای خامنهای «ولی امر» آنهاست.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

enn olaghe cholagh

by mahmoudg on

ham bezoodi be goorestaneh deegar dictatorha sepordeh khahad shod.