زنده باد آزادی- زنده باد ایران درود بر موسوی، کروبی و خاتمی
peiknet
07-Feb-2011

پاسخ اعتراض مدنی و مسالمت جویانه مردم چیزی جز سرکوب ,
دستگیری و شکنجه و زندان و اعدام نبود .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark