اپوزیسیون مبارک با سر بریده، در خیابان های قاهره
peiknet
07-Feb-2011

وقتی امروزه افغانستان را بعنوان بزرگترین کشور
بنیادگرایی اسلامی معرفی کرده و به تصویر می کشند، چه کسی است
که یادش رفته باشد که در 40 سال پیش، این کشور یک سنت سکولار
اجتماعی قدرتمند و یک حزب کمونیست نیرومند داشت

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark