پروژه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن كليد خورد
خبرگزاري فارس
07-Feb-2011

با انتخاب علي نيكزاد وزير مسكن به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابري، پروژه ادغام دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي با راه و ترابري كليد خورد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark