نيكزاد سرپرست وزارت راه و ترابري شد
خبرگزاري فارس
07-Feb-2011

محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور، علي نيكزاد وزير مسكن و شهر سازي را با حفظ سمت به سرپرستي وزارت راه و ترابري منصوب كرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark