روح‌الامینی خبر اعدام دو متهم کهریزک را تکذیب کرد
رادیو فردا
06-Feb-2011

تنها اندکی پس از انتشار خبری درباره اعدام دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک،‌ عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از قربانیان این بازداشتگاه این خبر را که به نقل از وی منتشر شده بود، تکذیب کرده است.

عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، خبری را که به نقل از وی درباره اعدام دو تن از متهمان این پرونده در سایت «خبرنامه دانشجویان ایران» منتشر شده بود، تکذیب کرده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark