تصاویر: دستگيري مالخرها
tabnak
06-Feb-2011

اجرای طرح بررسی و دستگیری مالخرها و پلمپ واحدهای صنفی فروش اموال مسروقه خودرو صبح امروز یکشنبه برگزار شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark