آغاز عقب نشینی اسرائیل با وحشت سرایت قیام به این کشور
peiknet
05-Feb-2011

آنچه که خبرگزاری ها از
اسرائیل مخابره کرده اند، بی شک تمام تصمیمات و تدابیری نیست
که در جلسات کابینه نتانیاهو اتخاذ شده و یا در مذاکرات با
تونی بلر عنوان شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark