از سرکوب موتوری درتهران تا سرکوب شتری در قاهره
peiknet
05-Feb-2011

اگر شتر و قطع اینترنت و شبکه ها درد مبارک و رژیم مصر
را داوا نمی کند، بی شک درد آقای لاریجانی و دولت و حکومت
کنونی را هم دوا نخواهد کرد!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark