خطبه های آقای خامنه ای با تقلید از مبارک و بن علی
peiknet
05-Feb-2011

خامنه ای نیز مانند حسین شریعتمداری که پنجشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شده و مشتی دروغ و دغل و تحریف را سر هم کرد تا بگوید مردم مصر برای اسلام قیام کرده اند، مدعی شد که قیام مردم عرب خاورمیانه برای اسلام است!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark