"حسني نامبارك " با نوكري آمريكا ملت مصر را ذليل كرد
خبرگزاري فارس
04-Feb-2011

خبرگزاري فارس: مقام معظم رهبري با اشاره به قيام مردم مصر عليه رئيس‌جمهورشان، حوادث مصر را يك زلزله واقعي خوانده و تأكيد كردند كه "حسني نامبارك " رئيس‌جمهور مصر با نوكري آمريكا ملت مصر را ذليل كرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark