تصاویر: قیام مردم مصر به روایت فارین پالیسی
tabnak
03-Feb-2011

این عکس‌ها احتیاجی به شرح و تفصیلات نداره، مگه اینکه تازه از مریخ تشریف آورده باشین...

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark