کاریکاتور منتشر شده در سایت کریستین ساینس مانیتور
tebyan.net
02-Feb-2011

بدون شک یکی از مهمترین اهداف غرب از رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران،
جلوگیری از روند رو به رشد علمی‌ و عملی دانشمندان جوان ایرانی و قدرت
گرفتن جمهوری اسلامی‌ در مدت زمان کوتاه سی ساله پس از انقلاب اسلامی‌ با
کمک پژوهشگران بومی‌ است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark