حمله شترسواران حامی مبارک + عکس
tabnak
02-Feb-2011 (one comment)

برخی از نیروهای امنیتی حامی مبارک ملبس به لباس شخصی سوار بر دهها شتر و اسب راهی میدان التحریر شدند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Mobarak has learned from IRI/IRR

by Maryam Hojjat on

his Tarfands.