"شیرهای باغ ارم بیمار نبودند، بیهوده کشته شدند"
سحام‌نیوز
02-Feb-2011

کتر پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با اشاره به دلایل مسئولان سازمان محیط زیست کشور مبنی بر کشتن ۹ شیر باغ ارم گفت، شیرها بیمار نبودند، مسئولان بیهوده شیرها را کشتند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark