استقرار نیروهای یگان ویژه در مقابل منزل غلام‌حسین کرباسچی
سحام‌نیوز
02-Feb-2011

قرار بود غلام‌حسین کرباسچی امشب نیز به مانند هر سال میزبان عزاداران حسینی باشد که برای برگزاری مراسم روضه به منزل وی مراجعه کرده بودند، اما این مراسم با مداخله نیروهای امنیتی لغو شد.
این در حالی است که از صبح امروز نیروهای امنیتی تماسهای بسیاری با آقای کرباسچی برقرار کرده بودند و در خواست لغو مراسم را به بهانه نداشتن مجوز شده بودند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark