'دوازده میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده'
بی بی سی
02-Feb-2011

در حالی که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد از افزایش موجودی صندوق توسعه ملی به رقم ۱۰ میلیارد دلار خبر داده، یک نماینده مجلس گفته که دولت حدود دوازده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.

آقای حسینی گفته که تاکنون هیچ مبلغی از موجودی این صندوق برداشت نشده است و رقم موجودی آن تا پایان دی ماه به ۱۰ میلیارد می رسد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark