دهه فجر، امسال به دهه زجر حکومت تبدیل شده!
peiknet
01-Feb-2011

جنبش انقلابی منطقه، چنان عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ کرده و کودتاچی ها چنان از جرقه و حریقی دیگر در خیابان های تهران و شهرهای ایران وحشت دارند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark