يارانه نقدي اسفند و فروردين يكجا واريز مي‌شود
خبرگزاري فارس
31-Jan-2011 (one comment)

سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد ايران گفت: پرداخت يارانه نقدي به صورت دو ماهه علاوه بر كاهش هزينه‌هاي اداري ، حجم قابل مديريت‌تري از منابع را در اختيار خانوارها قرار مي‌دهد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

buy the masses

by mahmoudg on

Buy the masses as quickly as possible, and let the timing extend a few more months.  in the hopes that the masses will get used to the shcok that was injected into the society, forget about this mess and keep the calm.  But despotic regimes will at the end of the day make one fatal mistake that is ignoring the desire for freedom to speak and think free, which will utlitmatley bring them down.