فراعنه زمانی صدای ملت را می شنوند که دیر شده است
kaleme.com
29-Jan-2011 (one comment)

ملت ما به انقلاب عظیم مردم شجاع تونس و قیام حق طلبانه ی مردم مصر و یمن و دیگر کشورهای منطقه احترام می گذارد. ما به همه ی مردم دلیر و آگاه و مبارز مصر و تونس و اردن و یمن درود می فرستیم و از خداوند منان پیروزی آنان را در مبارزات حق طلبانه اشان آرزو می کنیم.

In the name of Allah

<
The Middle East is on the verge of defining and massive moments which can change the course of the destiny of this region, the world and the fate of other nations in the region.

>>>
comrade

رای من کجاست؟

comrade


Scroll down on the link for the English translation.....Yup, Green is bilingualShare/Save/Bookmark