منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین
shia-online.ir
29-Jan-2011

یشتر زوجین شروط ضمن عقد ازدواج را امضا می‌کنند اما ممکن است برخی امضا نکنند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark