نه غزه، نه ايران جانم فداي اسرائيل!
kayhannews.ir
29-Jan-2011 (one comment)

عناصر تحريك شده از سوي فتنه
گران، 27 شهريور ماه سال گذشته مقارن با روز قدس، عليه آرمان فلسطين و به
نفع آمريكا و رژيم صهيونيستي شعار دادند و همچنين روي عنوان «جمهوري
اسلامي» خط كشيدند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
default

We have a few here

by IranMilitaryForum.net on

at IC who stunchly follow that motto!  Iranfirst, Fooladi,Fred, vildemouse and Iranonly are just a few to name

 

;-)