صندوق بین الملل پول انقلاب را پیش بینی کرده بود
peiknet / آندرو مارشال
29-Jan-2011

در ژانویه 2009، مدیر وقت سازمان اطلاعات ملی اوباما، یعنی
دنیس بلیر به کار گروه اطلاعاتی مجلس سنا اینطور گفت که
بزرگترین خطر برای امنیت ملی ایالات متحده تروریسم نیست، بلکه
بحران اقتصادی جهانی است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark