میراث ساسانیان: ایرانشهر یا شکست در برابر اعراب؟
BBC / سینا علی نژاد
27-Jan-2011 (2 comments)

وقتی که از ساسانیان نام برده می شود، شاید اولین چیزی که به ذهن یک ایرانی خطور می کند شکست این سلسله پادشاهی در برابر سپاه اعراب باشد.

همان شکست بود که به حاکمیت طولانی اعراب مسلمان بر ایران و ایجاد تحولات عمیق فرهنگی در جامعه ایران منجر شد.

در خصوص سقوط ساسانیان، همواره این نظریه مطرح بوده است که ساسانیان به دلیل ستمگری، از حمایت عمومی برخوردار نبودند و با حمله اعراب، مردم برای گریز از چنگ آنها، درها را به روی اعراب گشودند.

اما یک محقق عهد ساسانی می گوید که این دیدگاه دقیق نیست و حتی آن را غیرمنصفانه می خواند.

تورج دریایی، استاد رشته ایرانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین، و نویسنده کتاب "ایران ساسانی: ظهور و سقوط یک امپراتوری" به زبان انگلیسی، می گوید که میراث ساسانیان برای ایران بسیار بزرگتر از شکست در برابر اعراب است.

ساسانیان در قرن سوم میلادی در ایر... >>>

recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

Payam

by Anonymous Observer on

Are you addressing me?!!  If so, when did I say such things?  The BBC report is is Dr. Daryaee's book, which is what I refer to.


پیام

مگر جناب عالی‌ تا پریروز زیر آب این رسانه‌های بیگانه رو نمی‌زد؟

پیام


حالا یه هویی منبع معتبر و عادل شدند؟