آمریکا: اتحادیه اروپا ناقضان حقوق بشر در ایران را تحریم کند
BBC Farsi
27-Jan-2011

مقامات آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته اند که تحریم ها علیه ایران را گسترش داده و مقاماتی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند را نیز مشمول این تحریم ها کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، سه شنبه (۲۵ ژانویه) در جریان دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که دولت آمریکا مایل به نشان دادن تاثیر تحریم های بیشترعلیه ایران است، اما در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark